Preken

De betekenis van de Opstanding– Handelingen 10, 34-43; Johannes 20, 19-31
zondag 16 april 2023, beloken Zondag Remonstrantse Gemeente Eindhoven, de Dommelhoefkerk
Op het YouTube kanaal van de Dommelhoefkerk
https://www.youtube.com/live/hfCM4WqImsQ?feature=share

God is een God van levenden …– Exodus 3, 1-15; 2 Thessalonicensen 3, 7-13; Luvas 20, 27-38
zondag 13 november 2022 Remonstranten Limburg en Protestanten (PGMBD) Johanneskerk, Sittard
Op kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2037/events/recording/166833180002037

Jezus op weg naar de tempel van Jeruzalem Jesaja 1, 18-26; 2 Thessalonicensen 2, 13 – 3,5; Lucas 19, 41-48
zondag 6 november 2022 Protestantse Kerk Maasnracht
op kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2169/events/recording/166772520002169

Verloren en gevonden– Exodus 32, 7-14; Lucas 15, 1-9
zondag 11 september 2022, Remonstrantse Gemeente Eindhoven, Dommelhoefkerk

Pinksteren 2022. Een Nieuw Begin– Joël 3, 1-5; Johannes 14, 23-31; Handelingen 2, 1-11
zondag 5 juni 2022, Remonstrantse Gemeente Eindhoven, Dommelhoefkerk
Op YouTube kanaal van de Gemeente: https://youtu.be/NZ-CsR6dwAA

Wie is Jezus? De verheerlijking op de berg– Exodus 34, 27-35; 1 Korinthe 13, 1-13; Lucas 9, 28-36
zondag 13 maart 2022, Protestantse Kerk, Maasbracht
Op kerkdienst gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2169/events/recording/164716200002169

Het Programma van Jezus. Zijn Rede in het Veld– Jeremia 7, 1-15; 1 Korinthe 15, 50-58; Lucas 6, 17-39
zondag 27 februari 2022, Johanneskerk,, Sittard (Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal),
Op kerkdienst gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2037/events/recording/164595420002037

Rijkdom of het Eeuwige Leven?– Marcus 10, 17-31, Deuteronomium 5, 1-11; Hebreeën 3, 7-14
zondag 10 oktober 2021, Dienst met Remonstranten en Protestanten, Protestantse Kerk, Eijsden,

De wet of de vrijheid? – Marcus 7, 1-23; Efeziërs 4, 17-25; Deuteronomium 10, 12-21,
zondag 1 augustus 2021, Protestantse Kerk, Maasbracht
Op kerkdienst gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2169/events/recording/162780480002169(tot 1 augustus 2022)

Leren geloven door te doen. De uitzending van de Twaalf– Jesaja 52, 1-6; Efeziërs 1, 1-14; Marcus 6, 6b-13
zondag 11 juli 2021, Protestantse Kerk Maasbracht.
Op kerkdienst gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2169/events/recording/162599040002169 

Op weg naar Pasen,– Johannes 12, 20-33; Jeremia 31, 31-34; Hebreeën 5, 1-10
zondag 20 maart 2021, Ontmoetingskerk, Geleen
Op kerkdienst gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2037/events/recording/161631900002037

De eerste daad van Jezus van Nazareth. – Marcus 1, 21-28
zondag 31 januari 2021, Ontmoetingskerk, Geleen.
Op kerkdienst gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2037/events/recording/161208540002037

God of geld?– Mattheüs 22, 15-22
zondag 18 oktober 2020, Johanneskerk, Sittard
Op kerkdienst gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2037/events/recording/160300980002037

Worden als een kind, – Mattheüs 18, 1-5 en 15-20,
zondag 6 september 2020, Remonstrantse Dommelhoef Kerk, Eindhoven

Onze roeping,
Mattheüs 4,
zondag 26 januari 2020 in de Johanneskerk in Genk (B)

Het gebed van Abraham en het gebed van Jezus
zondag 28 juli 2019 in de Ontmoetingskerk, Emmaplein, Geleen

Het getuigenis van Johannes– derde zondag van de Advent,
17 december 2017 in de Johanneskerk, Genk (B)

De werkers van het elfde uur – Mattheus 20 –
zondag 24 september 2017 Johanneskerk, Genk (B)

Ons leven na Pasen– Johannes 21 –
zondag 30 april 2017 in de Protestantse Kerk in Eijsden

“Alles wat over mij geschreven staat ”  Lucas 24, 35-48 – 
zondag 3 april 2016 Protestantse Kerk in Maasbracht

Vrede op Aarde? Ook na Kerstmis? 
27 december 2015 in de Protestantse Kerk, Maasbracht

Vergeven: Wat is het en hoe doe je het?

Wees niet bang – Mattheus 10, 31-42

Van God verlaten …

Jullie wegen zijn niet mijn wegen, zegt de HeerMarcus 1, 1-11

En Jezus zag haar en riep haar Lukas 13: 12a

Mystiek in het dagelijkse leven

De zegeningen van de Bergrede– Mattheus 5

De Bergrede en de Vijfde Mei – Mattheüs 7, 15-29

Niets zal voor jullie onmogelijk zijn – Mattheüs 17, 1-7

Ons eigen kerstverhaal

Hoe moeten we bidden?

De nauwe poort Lucas 13, 10 en 22-30

De mens: kwetsbaar en vol mededogen – Lucas 10, 30-35

Pasen: De eerste zondag

Jezus volgenGalaten 5,  Lucas 9, 51-62

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven