Heeft het leven zin?

Leven heeft zin omdat je niet alleen leeft. Je leeft met anderen. Je bent leven wat leven wil te midden van leven wat leven wil (Albert Schweitzer). Het is de broeder- en zusterschap van alle levende wezens, waarvoor je respect en eerbied hebt. Je leeft niet voor jezelf, maar voor anderen. Door de ander wordt je jezelf. Het is het spiegelbeeld zelf (Charles E Cooley). Je wordt jezelf, doordat je een zelfbeeld ontwikkelt, wanneer je leert om je zelf te zien door de ogen van anderen, in interactie met anderen.

“Het is niet jij die de wereld een plaats geeft, maar het is de Ander, die jou aanspreekt, appelleert en jou een plaats geeft.” (Emmanuel Levinas in Totaliteit en Oneindigheid (1961)).

Het is een illusie om te denken dat een wetenschappelijke theorie als de evolutieleer zin aan je bestaan kan geven. Waar is de moraal in deze leer? Wat is het doel en de zin van de evolutie? Gaan we als mensheid en als Schepping naar het Punt Omega waar we alles in allen zullen zijn? (Teilhard de Chardin, Het Verschijnsel Mens). Dat is een spirituele en religieuze stellingname, niet een wetenschappelijke.

Leven is oneindig waardevol op basis van wat je er zelf van maakt. (David Ipenburg).

Wat een macht tot zingeving over en voor jezelf en voor je omgeving.