De Kerk en de nieuwe media

At Ipenburg 1. Inleiding Door de beperkingen die de kerken zijn opgelegd om de gezondheid van de kerkgangers te beschermen zijn al veel kerkdiensten vrijwel zonder kerkgangers georganiseerd. De meeste kerken laten nu hun kerkdiensten zien op YouTube, Facebook of op speciale websites als Kerkomroep of Kerkdienst Gemist. Het is een snelle omslag geweest, maar… Continue reading De Kerk en de nieuwe media

Heeft het leven zin?

Leven heeft zin omdat je niet alleen leeft. Je leeft met anderen. Je bent leven wat leven wil te midden van leven wat leven wil (Albert Schweitzer). Het is de broeder- en zusterschap van alle levende wezens, waarvoor je respect en eerbied hebt. Je leeft niet voor jezelf, maar voor anderen. Door de ander wordt… Continue reading Heeft het leven zin?

Excuses voor “ons” slavernijverleden?

Verontschuldigingen voor “ons” slavernijverleden? Sinds enige tijd is er een discussie over de vraag of wij, witte Europeanen, onze excuses moeten aanbieden aan onze zwarte medeburgers, afstammelingen van slaven, voor de slavernij en de slavenhandel die wij hun voorouders hebben aangedaan. Moet onze premier namens het Nederlandse volk zijn excuses aanbieden aan de afstammelingen van… Continue reading Excuses voor “ons” slavernijverleden?