Anti-islamisme wordt aanvaardbaar

N.a.v een e-mail, zogenaamd van een  ‘Whinging OAP’ (een klagende gepensioneerde man in Engeland)  

Weer een voorbeeld van een zogenaamde “objectieve” Muslim basher. Dit soort uitingen zijn weinig genuanceerd. Het gaat om “gevoelens.” Waar zijn de feiten?

Men spreekt over overlast door moslims in Engeland, maar het gaat natuurlijk niet over de rijke oliebaronnen uit het Midden-Oosten, die enorme bedragen in het land investeren, zoals in Harrods. 

Hoe kunnen mensen een wereldreligie aanwrijven wat een minderheid voorstaat. De meeste slachtoffers van radicaal moslimextremisme zijn moslims. Het is nog maar enkele decennia geleden dat de Rooms-katholieke Kerk tegen democratie was. Het ging om de waarheid, dat wil zeggen haar waarheid. Op die gronden ging de kerk, waar het mogelijk was een concordaat aan met vaak totaal foute regeringen, zoals het Spanje van Franco en het Portugal van Salazar. Ook dictaturen in Latijns Amerika kregen vaak de zegen van de Katholieke Kerk, zoals in het Chili van Agusto Pinochet (1973-1990) en het Argentinië van Jorge Rafael Videla (1976-1981). In een concordaat kreeg de kerk vervolgens het monopolie op het gebied van godsdienstonderwijs op de scholen. Andere kerken werden verboden.

Er is ook een christelijk terrorisme, zoals met de aanslagen op artsen verbonden met abortusklinieken in de VS, en de Oklahoma Bomber.  

Veel terrorisme blijkt verbonden met de geheime diensten van landen als de VS, Israel, Noord Korea, China, Rusland enz.

Maar het komt waarschijnlijk veel groepen goed uit om een Grote Vijand te creeren. Het leidt de aandacht af van echte problemen, als het opraken van de olievoorraad, het einde van de hegemonie van het Westen, de dreigende tekorten aan drinkwater, de toenemende kloof tussen de superrijken en de midden- en lagere klassen, met als gevolg er zijn “werkende armen” in rijke landen als Duitsland.

We zullen waarschijnlijk nooit alle problemen voor iedereen in de wereld kunnen  oplossen. Ongenuanceerde definities van problemen met voorbijzien van elke analyse creert alleen meer problemen, waarbij elke Moslim zich overal in de wereld een tweederangsburger moet voelen aanhanger van een tweederangs en verdachte religie.